Ładowanie...

Przyłączenie do sieci

Wypełnione wnioski proszę składać: 

  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o., adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Powstańców Śląskich 1, 
  • listownie: adres jak wyżej, 
  • pocztą elektroniczną na adres bok@mpecnowytarg.pl
 
Aktualności
^