Ładowanie...

Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii

2018-05-16
Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii


Ministerstwo Energii 9 maja 2018 ogłosiło wyniki Pierwszego konkursu dla klastrów energii (na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii). 

Certyfikat uzyskały 33 klastry, w tym klaster „Zielona Generacja Nowy Targ”, który powstał z inicjatywy miasta Nowy Targ i Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, a jego głównym celem jest poprawa jakości powietrza oraz dążenie do jak największej samowystarczalności energetycznej miasta zarówno jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej, jak i cieplnej. Docelowo, samowystarczalność energetyczna członków klastra ma osiągnąć poziom 90-120%. Certyfikat odebrał Dyrektor Techniczny MPEC Paweł Żukowski.

Wśród sygnatariuszy porozumienie powołującego do życia Klaster Energii „Zielona Generacja Nowy Targ” - obok Miasta Nowy Targ i Starostwa Powiatowego w Nowym Targu - jest MPEC. Wychodzimy tutaj naprzeciw oczekiwaniom Ministerstwa Energii które promuje klastry energii powstające w całej Polsce. Będą one podlegały procesowi certyfikacji przez Ministerstwo Energii – będzie ono oceniało strategię, założenia i cele wszystkich klastrów. Jedynie klastry posiadające certyfikat, będą mogły ubiegać się o dotacje zarówno na kogenerację i produkcję energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych czy transport elektryczny miejski mówił we wrześniu 2017 prezes MPEC w Nowym Targu Grzegorz Ratter.

Co to są klastry energii?

Klastry energii to przestrzeń do rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej. Są to cywilnoprawne porozumienia, w skład których mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu.

Źródło: Ministerstwo Energii


Aktualności
^