Ładowanie...

Dotacja na budowę nowych oraz modernizację istniejących sieci ciepłowniczych

2018-01-03
Dotacja na budowę nowych oraz modernizację istniejących sieci ciepłowniczych


Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 02.01.2018 r. otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informację o zakończeniu postępowania w sprawie oceny wniosków składanych w ramach Działania 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 Projekt złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o., w ramach przedmiotowego konkursu został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany do dofinansowania. Zgodnie z Regulaminem Konkursu, umowa będzie podpisana do 60 dni od daty decyzji.

 Kwota dofinansowania wyniesie 10 065 326,96 zł i będzie stanowiła dotację bezzwrotną do realizacji planowanych działań inwestycyjnych i modernizacyjnych. Planowane projekty inwestycyjne obejmują wymianę istniejących sieci ciepłowniczych na nowe oraz rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej, która pozwoli na podłączanie nowych Klientów, co wpłynie na redukcję niskiej emisji, a w konsekwencji na poprawę jakości powietrza w Nowym Targu. Opracowany projekt jest efektem realizacji przez Zarząd Spółki nowej strategii rozwoju MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. w zakresie zaopatrzenia mieszkańców miasta w ciepło. Wyznaczony przez Burmistrza kierunek rozwoju zakłada objęcie jak największej liczby budynków mieszkalnych i usługowych dostępem do ciepła systemowego, które od tego roku będzie też dostarczane przez cały rok, a nie jak dotąd było tylko w sezonie grzewczym.

Wg założeń projektu na terenie Nowego Targu łącznie zostanie wybudowanych ponad 5,5 km nowych oraz ponad 6,0 km zmodernizowanych sieci ciepłowniczych. Projekty inwestycyjne na które MPEC otrzyma dofinansowanie z NFOŚiGW planowane są na lata 2018 – 2022. 


Aktualności
^