Ładowanie...

Inwestycje MPEC - miejskie ciepło sieciowe w domach jednorodzinnych!

2018-10-19
Inwestycje MPEC - miejskie ciepło sieciowe w domach jednorodzinnych!


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. wytwarza, przesyła i dystrybuuje ciepło na terenie miasta Nowy Targ. Ciepło sieciowe oferowane przez MPEC należy do najbezpieczniejszych, najwygodniejszych, najbardziej ekologicznych i ekonomicznych sposobów ogrzewania mieszkań, domów i lokali użytkowych.  Ze źródłem ciepła znajdującym się daleko poza budynkiem wyklucza zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla. Wysokoparametrowy system obsługiwany całodobowo przez MPEC daje odbiorcy komfort użytkowania, nie wymagając żadnych nakładów pracy związanych z obsługą pieca.Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. rozpoczęło planowaną na najbliższe 5 lat dynamiczną rozbudowę sieci ciepłowniczej, przyłączenia nowych odbiorców oraz remont i modernizację istniejącej sieci. Źródło ciepła zmodernizowane zostało pod kątem emisji pyłów: zamontowane zostały jedne z najnowocześniejszych filtrów workowych, które pozwalają spełnić założenia wynikające z nowych norm emisyjnych po 2023 roku.

Wymiana starych rurociągów na nowe, wykonane w technologii preizolowanej, zmniejszy straty ciepła prawie 5-cio krotnie, a podłączenie budynków jednorodzinnych do sieci MPEC pozwoli na likwidację palenisk węglowych w mieście i ograniczenie niskiej emisji, co w konsekwencji wpłynie na poprawę jakości powietrza w Nowym Targu.         

Oferta MPEC gwarantuje kompleksowość usług - już od tego roku uruchomiono całoroczny, nie tylko sezonowy dostęp do ciepła sieciowego, jak również możliwość korzystania z ciepłej wody użytkowej. Instalowany węzeł cieplny wyposażony jest w sterownik pogodowy, który pozwala na zaprogramowanie różnych temperatur wewnątrz budynku w ciągu dnia i nocy, także z uwzględnieniem poszczególnych dni tygodnia.

Wszystkie ww. działania umożliwiła uzyskana z początkiem 2018 r. ponad 10 milionowa dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Do września 2018 roku wymieniono już prawie kilometr sieci wzdłuż ulicy Podhalańskiej oraz przyłączono pierwszych klientów indywidualnych - 12 budynków jednorodzinnych. Każdego dnia składane są kolejne wnioski mieszkańców, obecnie jest ich ponad 150. W 2019 roku planowane jest przyłączenie 76 obiektów mieszkalnych, a także szkolnych, usługowych oraz instytucji. Duże zainteresowanie wśród mieszkańców jest efektem nie tylko uzyskanej dotacji i finansowania przez MPEC przyłączy, ale również bardzo dobrej współpracy w tym zakresie      z Urzędem Miasta, który w 2018 roku ze środków własnych uruchomił program wsparcia dla mieszkańców. Mogli oni otrzymać do 8 tys. złotych zwrotu poniesionych wydatków na wymianę pieców na węzeł ciepła. W kolejnych latach pieniądze będą pochodziły ze środków województwa.

Misją miejskiej Spółki jest komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz zmniejszenie emisji pyłów, gazów i innych zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z domowych pieców grzewczych oraz kotłowni węglowych. Działania podejmowane przez MPEC przy współpracy z Urzędem Miasta Nowy Targ wpisują się w małopolski program walki o czyste powietrze. 

Zachęcamy do obejrzenia filmu z pierwszych podłączeń domów jednorodzinnych do miejskiej sieci. Link poniżej.

https://drive.google.com/file/d/1d7ghnwB34LD454eeheh2zxVsTUF8Ewns/view

 


Aktualności
^