Ładowanie...

PROJEKT UNIJNY

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. planuje w ciągu najbliższych 6 lat bardzo dynamiczną rozbudowę istniejącej sieci ciepłowniczej, przyłączenia nowych odbiorców oraz remont istniejącej sieci. Działania Spółki ukierunkowane są na docelowe wykorzystanie energii geotermalnej w celu zmniejszenia emisyjności w regionie. Planowane przedsięwzięcie obejmuje rozwój osiedlowej sieci ciepłowniczej w ścisłym centrum miasta oraz rozbudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w świetle ulic usytuowanych w południowej części miasta, a także modernizację istniejących osiedlowych sieci ciepłowniczych. Działania Spółki zorientowane są na docelowe wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Aktualności
^