Ładowanie...

PRZETARGI

Nr postępowania 01/PN/2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYdotyczy: Zaprojektowanie i wykonanie remontu sieci ciepłowniczej w ramach zadania „Remont sieci osiedlowej na odcinku od Kotłowni osiedlowej przy ul. Szaflarskiej do komory K 4.4”

Nr postępowania 01/PN/2019

INFORMACJA Z OTWARCIA KOPERT OSTATECZNYCHdotyczy: Zaprojektowanie i wykonanie remontu sieci ciepłowniczej w ramach zadania „Remont sieci osiedlowej na odcinku od Kotłowni osiedlowej przy ul. Szaflarskiej do komory K 4.4”

Nr postępowania 02/PN/2019

INFORMACJA Z OTWARCIA KOPERTdotyczy: Postępowanie na świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego (inspektora nadzoru) przy realizacji następujących zadań: I - „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu – ul. Na Równi”, II – Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu – ul. Krzywa”, III – „Remont sieci osiedlowej na odcinku od kotłowni przy ul. Szaflarskiej do komory K-4.4”


Nr postępowania 01/PN/2019

INFORMACJA Z OTWARCIA KOPERTdotyczy: Zaprojektowanie i wykonanie remontu sieci ciepłowniczej w ramach zadania „Remont sieci osiedlowej na odcinku od Kotłowni osiedlowej przy ul. Szaflarskiej do komory K 4.4”


Nr postępowania 01/PN/2019

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAdotyczy: Zaprojektowanie i wykonanie remontu sieci ciepłowniczej w ramach zadania „Remont sieci osiedlowej na odcinku od Kotłowni osiedlowej przy ul. Szaflarskiej do komory K 4.4”


Nr postępowania 02/PN/2019

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIADotycz  dotyczy:  postępowania na świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego (inspektora nadzoru) przy realizacji następujących
zadań: I - „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu — ul. Na Równi”, II — „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu — ul. Krzywa”, III — „Remont sieci osiedlowej na odcinku od Kotłowni przy ul. Szaflarskiej do komory K-4.4”.

Nr postępowania 02/PN/2019

ZAWIADOMIENIE O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIAna świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego (inspektora nadzoru) przy realizacji następujących zadań: I - „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu — ul. Na Równi”, II — „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu — ul. Krzywa”, III — „Remont sieci osiedlowej na odcinku od Kotłowni przy ul. Szaflarskiej do komory K-4.4”.

Nr postępowania 01/PN/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUZaprojektowanie i wykonanie remontu sieci ciepłowniczej w ramach zadania „Remont sieci osiedlowej na odcinku od Kotłowni osiedlowej przy ul. Szaflarskiej do komory K 4.4”Nr postępowania 04/PN/2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAo udzielenie zamówienia „Remont sieci osiedlowej na odcinku od Kotłowni osiedlowej przy ul. Szaflarskiej do komory K 4.4


Nr postępowania 03/PN/2018

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY 1 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu - ul. Krzywa"

Nr postępowania 02/PN/2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu — ul. Na Równi'  


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. zawiadamia, iż w postępowaniu przetargowym na „Rozbudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu — ul. Na Równi” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została oferta konsorcjum firm:


Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o. o., ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń
LIDER KONSORCJUM 
oraz
ERION sp. z o.o., ul. Szczyrkowska 90,
43-360 Bystra
PARTNER KONSORCJUM


Nr postępowania 04/PN/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT OSTATECZNYCH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia „Remont sieci osiedlowej na odcinku od Kotłowni osiedlowej przy ul. Szaflarskiej do komory K 4.4”Nr postępowania 03/PN/201


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT OSTATECZNYCH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienig „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu — ul. Krzywa” 


Nr postępowania 03/PN/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT OSTATECZNYCH

Dotyczy. postępowania o udzielenie zamówienia . Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu— ul. Krzywa '


Nr postępowania 02/PN/2018


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT OSTATECZNYCH

Dotyczy. postępowania o udzielenie zamówienia . Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu— ul. Na Równi '


Nr postępowania 04/PN/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia „Remont sieci osiedlowej na odcinku od Kotłowni osiedlowej przy ul. Szaflarskiej do komory K 4.4”


Sprawa nr: 10/Z0/2018

ZAWIADOMIENIE O ZAMKNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „wykonanie robót budowlanych przy realizacji przyłącza ciepłowniczego do budynku Nowotarskiej Telewizji Kablowej przy ul. St. Józefczaka 1, na działce ewidencyjnej nr 13220/1, obręb 001 Nowy Targ. ”


Nr postępowania 02/PN/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu — ul. Na Równi"


Postępowanie nr 02/PN/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ramach zadania „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu — ul. Na Równi"


Postępowanie nr 03/PN/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ramach zadania „Rozbudowa  osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu — ul. Krzywa”Postępowanie nr 04/PN/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaprojektowanie i wykonanie remontu sieci ciepłowniczej 
w ramach zadania „Remont sieci osiedlowej na odcinku od Kotłowni osiedlowej przy ul. Szaflarskiej do komory K — 4.4”


Postępowanie nr 10/ZO/2018

Zapytanie ofertowe

na wykonanie zadania po nazwą: "Wykonanie robót budowlanych przy realizacji przyłącza ciepłowniczego do budynku Nowotarskiej Telewizji Kablowej przy ul. St. Józefczaka 1"

 

pdf Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Na Równi pdf Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Krzywa pdf SIWZ - Przetarg ul. Krzywa pdf SIWZ - Przetarg ul. Na Równi pdf Ogłoszenie o zamówieniu - remont ul.Kopernika pdf SIWZ - remont ul. Kopernika pdf Modyfikacja SIWZ 04.PN.2018 pdf Modyfikacja SIWZ 03.PN.2018 pdf 10.ZO.2018 pdf informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu ul. Na Równi pdf Zawiadomienie o zamknięciu postępowania NTvK pdf informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu - ul. Krzywa pdf Informacja z otwarcia ofert - Remont sieci osiedlowej od Kotłowni przy ul. Szaflarskiej do komory K 4.4 pdf Na Równi pdf Krzywa pdf Remont Kopernika pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Remont sieci osiedlowej na odcinku od Kotłowni osiedlowej przy ul. Szaflarskiej do komory K-4.4 pdf Informacja o odrzuceniu oferty i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu ul. Krzywa pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w Nowym Targu - ul. Na Równi pdf Ogłoszenie_01.PN.2019_Remont Kopernika pdf SIWZ_01.PN.2019_Remont Kopernika pdf Ogłoszenie_Inspektor Nadzoru_Krzywa Na Równi Kopernika pdf SIWZ_Inspektor Nadzoru_Krzywa Na Równi Kopernika pdf Modyfikacja SIWZ_01.PN.2019 pdf 02-PN-2019 - Modyfikacja treści SIWZ pdf Informacja z otwarcia ofert - 01.PN.2019 pdf informacja z otwarcia ofert w postępowaniu 02PN2019 pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 01.PN.2019 pdf Informacja z otwarcia ofert ostatecznych 01.PN.2019
Aktualności
^