Ładowanie...

PRZETARGI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania w trybie  ofertowego na świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego

(„inspektora nadzoru) przy realizacji zadania pn.:

Rozbudowa odcinka sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych iednorodzinnych,

zlokalizowanych przy ul. Na Równi w Nowym Targu.

Aktualności
^