Ładowanie...

PRZETARGI

Dostawa i montaż przenośnej samochodowej wagi najazdowej.

Sprawa nr: zo.01.10.18.DZP

Termin składania ofert: 31 października 2018 r. do godziny 10:00.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego (sekretariat).
Aktualności
^