Ładowanie...

Władze spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o. o. należy w całości do Miasta Nowy Targ. Funkcję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pełni Burmistrz Miasta Nowy Targ Pan Grzegorz Watycha. Rada Nadzorcza, sprawująca nadzór nad pracami Zarządu Spółki, składa się z trzech osób: dwóch przedstawicieli Właściciela oraz jednego przedstawiciela Załogi.

Organy Spółki:

  1. Walne Zgromadzenie
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący - Adam Szkaradziński
Z-ca Przewodniczącego - Waldemar Wojtaszek
Sekretarz - Barbara Burkat

Zarząd:

Prezes Zarządu - Grzegorz Ratter 

Prokurenci:

Dyrektor Techniczny – Paweł Żukowski
Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy – Katarzyna Pawluszkiewicz

Aktualności
^